Oljna analiza

Olje je izredno pomembno za delovanje naprave. Še največji vpliv ima prav pri delovanju kompresorja. Poleg mazanja je naloga olja tudi odstranjevanje delcev, hlajenje, tesnjenje in zaščita pred kemičnimi vplivi.

Oljna analiza nam omogoča vpogled v delovanje hladilnega agregata in s tem napovedovanje potencialnih okvar. S tem dosežemo nemoteno delovanje naprave in preprečimo nepotrebne stroške, ki bi nastali v primeru okvar. Analiza omogoča načrtovanje stroškov menjav in vzdrževalnih del glede na dobljene rezultate. Preventivno se olje v hladilnih agregatih menja na dve leti. Z uporabo analize menjamo olje samo takrat, ko je to zares potrebno. S tem zmanjšamo stroške ter hkrati skrbimo za okolje!

Oljno analizo je priporočljivo izvajati vsaj 1x letno. 

ZAKAJ OLJNA ANALIZA?

  •         nižji stroški (manjše število okvar in menjav olja)

  •         nemoteno delovanje (ne prihaja do nepričakovanih okvar, saj se vzdrževalna dela načrtujejo v času, ko stranki to najbolj ustreza)

  •         načrtovanje stroškov (oljna analiza že dovolj zgodaj nakazuje na potrebna prihajajoča popravila)

  •         spremljanje delovanja hladilnega agregata (laboratorij ima shranjene podatke preteklih analiz olja)

  •         preventivno ukrepanje

  •         ekološko (manjše število menjav olja manj obremenjuje naravo)


V podjetju VALmor lahko oljno analizo izvajamo za vse vrste in proizvajalce hladilnih agregatov.

Okvirni stroški v 15 letih delovanja hladilnega agregata

Z oljno analizo

 Preventivna menjava
olja na dve leti

Brez vzdrževanja
(velika možnost okvare
in menjave kompresorja)

9.900 €

21.000 €

30.000 €


Za povpraševanje in dodatne informacije smo vam na voljo. Z veseljem pridemo tudi osebno predstaviti naše storitve. 

Pošljite povpraševanje